T  M  R
ul. Traugutta 289
44-280 Rydułtowy


tel. 32 414 00 66
mail: kluka.tmr@interia.pl


Towarzystwo Miłośników Rydułtów zostało założone w 1993 r. z inicjatywy Rydułtowskiego Komitetu Obywatelskiego. Główne cele stowarzyszenia koncentrują się na:
  • tworzeniu warunków zmierzających do wszechstronnego integrowania ludności miasta Rydułtowy, propagowaniu aktywnego i wszechstronnego udziału w życiu publicznym,
  • inicjowaniu i wspieraniu wszelkich działań zmierzających do podnoszenia poziomu oświaty i kultury oraz kultury fizycznej społeczności lokalnej,
  • ochronie, konserwacji, odbudowie zabytków, a także zbieraniu i upowszechnianiu materiałów historycznych związanych z miastem Rydułtowy i regionem,
  • inicjowaniu przedsięwzięć proekologicznych, promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • prowadzeniu działań na rzecz aktywizacji emerytów (z branży górniczej w szczególności), promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy,
  • promowaniu turystyki i organizowaniu imprez turystycznych, popularyzowaniu i organizowaniu imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym,
  • podejmowaniu społecznych działań wychowawczo-edukacyjnych służących kulturalnemu i społecznemu rozwojowi dzieci i młodzieży,
  • podejmowaniu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • inicjowaniu działań o charakterze charytatywnym, współpracy z organizacjami charytatywnymi, promowaniu i organizowaniu wolontariatu,
  • przygotowaniu społeczeństwa do zmian gospodarczych i społecznych, jakie mogą nastąpić w przypadku likwidacji kopalń.
W ramach realizacji projektów grantowych Towarzystwo współpracuje z Urzędem Miasta Rydułtowy, Centrum Realizacji Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku, Orkiestrą Dętą Kopalni "Rydułtowy - Anna", Dyrekcją Kopalni "Rydułtowy - Anna", Parafią św. Jerzego, grupą artystyczną KONAR, grupą PIKOTKI, chórami LIRA i CECYLIA, Radlińskim Towarzystwem Kulturalno - Oświatowym, Towarzystwem Przyjaciół Pszowa, Towarzystwem Miłośników Raciborza, Towarzystwem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, grupą taneczno - kabaretową Ciaproki, Komendą hufca ZHP, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz z Polskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym w Orłowej i grupą Verihovci z Czech i Słowacji.

W szerokim wachlarzu imprez TMR realizuje biesiady, wyjazdy turystyczno - krajoznawcze oraz imprezy rekreacyjno - sportowe. Na działalność klubową dla dzieci pozyskano, wyremontowano oraz wyposażono obiekt po byłej przepompowni na Osiedlu Ligonia w Rydułtowach. Ponadto, wyremontowano muszlę koncertową, oczyszczono staw rybny Machnikowiec oraz organizowano zawody w terenowym krosie rowerowym.

Towarzystwo Miłośników Rydułtów należy do nielicznych organizacji w kraju ( na Śląsku działają trzy) prowadzących działalność gospodarczą o profilu wydawniczo - reklamowym, w którym główną pozycją jest wydawanie gazety "KLUKA", jak również wydawnictwo widokówek, kalendarzy, folderów promujących miasto oraz kaset z nagraniami piosenek o Rydułtowach. Do sztandarowych imprez organizowanych przez Towarzystwo można zaliczyć: organizację debat przedwyborczych, wyborów MISS Rydułtów i MISS Nastolatek, a także organizowanie plebiscytów: MECENASA STOWARZYSZENIA oraz RYDUŁTOWIKA ROKU. Poprzez lata działalności społecznej, TMR wypromował własne symbole, tj. logotyp gazety KLUKA, proporczyk, znaczek TMR oraz trzy rodzaje statuetek.

Promujemy nasze miasto w kraju i za granicą realizując przedsięwzięcia zarówno na szczeblu lokalnym jak i na szczeblu krajowym w ramach Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Nasze kontakty z Polskim Związkiem Kulturalno - Oświatowym w Orłowej i Verichovcami z Czech i Słowacji owocują szeregiem przedsięwzięć na skalę międzynarodową.   Obecnie, realizując projekt "Świadomy obywatel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej nasze stowarzyszenie będzie mogło prowadzić jeszcze efektywniejszą działalność na rzecz mieszkańców nie tylko Rydułtów ale całego powiatu wodzisławskiego.  

Henryk Machnik
Prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów

O nas    |     Aktualności    |     Kluka    |     Galeria    |     Bank Usług Lokalnych Obywatel    |     Kontakt
Projekt i wykonanie strony internetowej: Pol-Media Tworzenie stron internetowych Śląsk