T  M  R
ul. Traugutta 289
44-280 Rydu速owy


tel. 32 414 00 66
mail: kluka.tmr@interia.pl


Towarzystwo Mi這郾ik闚 Rydu速闚 zosta這 za這穎ne w 1993 r. z inicjatywy Rydu速owskiego Komitetu Obywatelskiego. G堯wne cele stowarzyszenia koncentruj si na:
  • tworzeniu warunk闚 zmierzaj帷ych do wszechstronnego integrowania ludno軼i miasta Rydu速owy, propagowaniu aktywnego i wszechstronnego udzia逝 w 篡ciu publicznym,
  • inicjowaniu i wspieraniu wszelkich dzia豉 zmierzaj帷ych do podnoszenia poziomu o鈍iaty i kultury oraz kultury fizycznej spo貫czno軼i lokalnej,
  • ochronie, konserwacji, odbudowie zabytk闚, a tak瞠 zbieraniu i upowszechnianiu materia堯w historycznych zwi您anych z miastem Rydu速owy i regionem,
  • inicjowaniu przedsi瞝zi耩 proekologicznych, promowaniu zdrowego i aktywnego stylu 篡cia,
  • prowadzeniu dzia豉 na rzecz aktywizacji emeryt闚 (z bran篡 g鏎niczej w szczeg鏊no軼i), promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os鏏 pozostaj帷ych bez pracy oraz zagro穎nych utrat pracy,
  • promowaniu turystyki i organizowaniu imprez turystycznych, popularyzowaniu i organizowaniu imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym,
  • podejmowaniu spo貫cznych dzia豉 wychowawczo-edukacyjnych s逝膨cych kulturalnemu i spo貫cznemu rozwojowi dzieci i m這dzie篡,
  • podejmowaniu dzia豉 na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontakt闚 i wsp馧pracy mi璠zy spo貫cze雟twami,
  • inicjowaniu dzia豉 o charakterze charytatywnym, wsp馧pracy z organizacjami charytatywnymi, promowaniu i organizowaniu wolontariatu,
  • przygotowaniu spo貫cze雟twa do zmian gospodarczych i spo貫cznych, jakie mog nast徙i w przypadku likwidacji kopal.
W ramach realizacji projekt闚 grantowych Towarzystwo wsp馧pracuje z Urz璠em Miasta Rydu速owy, Centrum Realizacji Inicjatyw Spo貫cznych (CRIS) w Rybniku, Orkiestr D皻 Kopalni "Rydu速owy - Anna", Dyrekcj Kopalni "Rydu速owy - Anna", Parafi 鈍. Jerzego, grup artystyczn KONAR, grup PIKOTKI, ch鏎ami LIRA i CECYLIA, Radli雟kim Towarzystwem Kulturalno - O鈍iatowym, Towarzystwem Przyjaci馧 Pszowa, Towarzystwem Mi這郾ik闚 Raciborza, Towarzystwem Mi這郾ik闚 Ziemi Tarnog鏎skiej, grup taneczno - kabaretow Ciaproki, Komend hufca ZHP, Stowarzyszeniem In篡nier闚 i Technik闚 G鏎nictwa oraz z Polskim Towarzystwem Kulturalno-O鈍iatowym w Or這wej i grup Verihovci z Czech i S這wacji.

W szerokim wachlarzu imprez TMR realizuje biesiady, wyjazdy turystyczno - krajoznawcze oraz imprezy rekreacyjno - sportowe. Na dzia豉lno嗆 klubow dla dzieci pozyskano, wyremontowano oraz wyposa穎no obiekt po by貫j przepompowni na Osiedlu Ligonia w Rydu速owach. Ponadto, wyremontowano muszl koncertow, oczyszczono staw rybny Machnikowiec oraz organizowano zawody w terenowym krosie rowerowym.

Towarzystwo Mi這郾ik闚 Rydu速闚 nale篡 do nielicznych organizacji w kraju ( na 奸御ku dzia豉j trzy) prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz o profilu wydawniczo - reklamowym, w kt鏎ym g堯wn pozycj jest wydawanie gazety "KLUKA", jak r闚nie wydawnictwo widok闚ek, kalendarzy, folder闚 promuj帷ych miasto oraz kaset z nagraniami piosenek o Rydu速owach. Do sztandarowych imprez organizowanych przez Towarzystwo mo積a zaliczy: organizacj debat przedwyborczych, wybor闚 MISS Rydu速闚 i MISS Nastolatek, a tak瞠 organizowanie plebiscyt闚: MECENASA STOWARZYSZENIA oraz RYDUΡOWIKA ROKU. Poprzez lata dzia豉lno軼i spo貫cznej, TMR wypromowa w豉sne symbole, tj. logotyp gazety KLUKA, proporczyk, znaczek TMR oraz trzy rodzaje statuetek.

Promujemy nasze miasto w kraju i za granic realizuj帷 przedsi瞝zi璚ia zar闚no na szczeblu lokalnym jak i na szczeblu krajowym w ramach Ruchu Stowarzysze Regionalnych RP. Nasze kontakty z Polskim Zwi您kiem Kulturalno - O鈍iatowym w Or這wej i Verichovcami z Czech i S這wacji owocuj szeregiem przedsi瞝zi耩 na skal mi璠zynarodow. Obecnie, realizuj帷 projekt "安iadomy obywatel" wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej nasze stowarzyszenie b璠zie mog這 prowadzi jeszcze efektywniejsz dzia豉lno嗆 na rzecz mieszka鎍闚 nie tylko Rydu速闚 ale ca貫go powiatu wodzis豉wskiego.

Henryk Machnik
Prezes Towarzystwa Mi這郾ik闚 Rydu速闚

O nas    |     Aktualno軼i    |     Kluka    |     Galeria    |     Bank Us逝g Lokalnych Obywatel    |     Kontakt
Projekt i wykonanie strony internetowej: Pol-Media Tworzenie stron internetowych 奸御k