T  M  R
ul. Traugutta 289
44-280 Rydułtowy


tel. 32 414 00 66
mail: kluka.tmr@interia.pl


Marzec 2018

Miesiczny harmonogram zaj Rydutowski Klub Seniora - Harmonogram Projektu - Marzec 2018

 

Luty 2018

1) W kad rod odbywaj si w RCK Feniks zajcia dla seniorów (60+) w ramach projektu "Rydutowski Klub Seniora raz Bank Usug Lokalnych". Zajcia prowadz: 7.02 godz.11.00 Magdalena Wadas
14.02 godz. 11.00 Magdalena Wadas oraz Roksana Orzyszek
21.02 godz. 15.30 ukasz Majer
28.02 godz. 11.00 Roksana Orzyszek Magdalena Wadas

2) Przyjmujemy zgoszenia na imprez z okazji Dnia Kobiet, która odbdzie si 15 marca od godz. 17.00 w "Platinum", koszt 35 z- zgoszenie w TMR.

Lipiec 2016

04.07-2016:

Upamitnienie 94 rocznicy wczenia Rydutów do pastwa polskiego przez zapalenie zniczy pod pomnikiem Powstaców l.

12-07-2016:

Przesanie sprawozdania Towarzystwa do MPiPS, do Starostwa Powiatowego, do Urzdu Skarbowego.

19-07-2016:

Zgoszenie kandydatów na Rydutowika 2015r.

19-07-2016:

Zaproszenie Mieszkaców na wystpy Mioników, oraz dzieci z zespou p. S. Jakubiec , a take zespoów Pszowiki i Rzuchowianki –godz. 18.00 - RCK Feniks

24-07-2016:

Wystp w/w zespoów na „ROSIE” godz. 17.30 - 15-31.07 podpisywanie umów z hobbystami -przygotowywanie wystaw TMRu na Dni Rydutów

31-07-2016:

Kolejne wydanie Kluki

Czerwiec 2016

1-06-2016:

Wydanie nowego numeru miesicznika „Kluka”

4-06-2016:

Wystp zespou „Mioników” z kabaretem „Ciaproki” na festynie gminnym w Lubomii

7-06-2016:

Wycieczka czonków TMR po gminie Lyski za zaproszenie wójta Grzegorza Gryta

9-06-2016:

Udzia czonków Zarzdu w wystawie z okazji 40-lecia Grupy „Konar”

14-06-2016:

Organizacja wystpów zespoów na „ROSIE”. Wystpili: „Czelodka”, Chór „Lira”, „Pszowiki”, „Mionicy z TMR”

16-06-2016:

Udzia Redaktora Naczelnego „Kluki” w posiedzeniu Rady Miasta

17-06-2016 do 20-06-2016:

Udzia reporterki „Kluki” w Dniach Wodzisawia lskiego – Letniej Scenie Eski”

18-06-2016:

Udzia przedstawicieli Zarzdu TMR i Redakcji Miesicznika „Kluka” w wycieczce na „Szarlot”

19-06-2016:

Udzia Redaktora Naczelnego „Kluki” i czonków TMR w koncercie „Anioy s takie ciche” w RCK Feniks

21-06-2016:

Udzia czonków TMR w koncercie charytatywnym „Modzi rydutowicy Marcinkowi”

25-06-2016:

Wystp „Mioników” na „wicie Wianków” w Olzie

25-06-2016:

Przygotowanie nowego numeru „Kluki”

Maj 2016

2-05-2016 do 3-05-2016:

Udzia czonków TMR w uroczystociach wita Flagi i wita 3-go Maja

4-05-2016:

Wydanie nowego numeru miesicznika „Kluka”

10-05-2016:

Spotkanie Prezesa TMR i Zastpcy Prezesa (Alicja Koodziej) z wadzami gminy Lyski (Wójt Grzegorz Gryt, osoby towarzyszce)

12-05-2016:

Wycieczka czonków TMR do Kamienia lskiego. Wycieczka wspóorganizowana bya z Klubem Emeryta SITG i Urzdem Miasta Rydutowy

21-05-2016:

Zarzd TMR zatwierdzi dokumenty sprawozdawcze za rok 2015

22-05-2016:

Udzia czonków Zarzdu TMR-u w Benefisie pani Baron z zespou „Pszowiki”

28-05-2016:

Zawody wdkarskie dla dzieci na Machnikowcu z okazji Dnia Dziecka

29-05-2016:

Wystp mskiego zespou „Mioników” na Pikniku Powstaczym w Bukowie

30-05-2016:

Oddanie do Urzdu Miasta projektu na drugie pórocze z dziedziny kultury pod nazw: „XX-lecie konkursu na Rydutowika Roku i Dni Miasta 2016”

31-05-2016:

Przygotowanie wydania nowego numeru „Kluki”

Kwiecie 2016

- wydanie nowego numeru „Kluki” nr 364

- 07-04-2016: w restauracji Willa odbya si uroczysto dla 70 osób pod nazw: „Kobieta to wiosna i wena dla mczyzny”. Impreza w 20% bya dofinansowana przez Miasto Rydutowy w ramach projektu „Ofensywa kulturalna Mioników z Ciaprokami”

- 14-04-2016: wrczenie przez Prezesa TMR dyplomów dla zasuonych czonków Klubu Emeryta SITG

- 19-04-2016: spotkanie grupy inicjatywnej wypracowujcej wspólne stanowisko w sprawie szpitala

- przygotowanie przez Zarzd TMR zmian rejestrowych w KRS

- 28-04-2016: udzia w uroczystociach zwizanych z XXIX Memoriaem im. Jana Margicioka i Leopolda Haaczka

- 29-04-2016: Zarzd TMR organizauje w tym dniu spoeczn akcj sprztania terenów wokó „Machnikowca”. Akcja rozpocznie si o godz. 15:00, a potem okoo godz. 17:00 planujemy ognisko ze piewem i innymi atrakcjami

- bezpatne rozliczanie owiadcze do Urzdu Skarbowego (PIT-y)

- przygotowanie kolejnego wydania „Kluki”

- PONADTO ZACHCAMY MIESZKACÓW DO GREMIALNEGO FLAGOWANIA POSESJI W OKRESIE 1-3 MAJA!!!

Marzec 2016

- wydanie nowego numeru miesicznika „Kluka”

- przygotowanie programowe i organizacyjne do Walnego Zebrania TMR-u

- wystp zespou „Mioników” w Kobyli

- 19 marca: Walne Zebranie Sprawozdawcze Czonków TMR w Gimnazjum nr 1

- przygotowanie do rozmów z przedstawicielami Rady Miasta, kierownictwem Urzdu Miasta i Starostwem Powiatowym w Wodzisawiu lskim

- przygotowanie do imprezy pod nazw „Kobieta to wiosna i wena dla mczyzny”, która odbdzie sie 7 kwietnia w restauracji Willa

- bezpatne rozliczanie owiadcze do Urzdu Skarbowego (PIT-y)

- przygotowanie nowego wydania miesicznika „Kluka”

Luty 2016

- wydanie lutowego numeru „Kluki”

- opracowanie zaoe dla planu finansowego na 2016 rok i umów z kontrahentami

- podpisanie umowy z Burmistrzem Miasta na realizacj projektów w 2016 roku: dwa projekty z dziedziny sportu (Skat, Bryd) , jeden projekt z dziedziny ekologii („Machnikowiec”) oraz jeden z dziedziny kultury („Ofensywa kulturalna Mioników z Ciaprokami”)

- wystp „Mioników” z „Ciaprokami” na biesiadzie z okazji Dnia Kobiet w Domu Sportu w Gaszowicach

- bezpatne rozliczanie owiadcze do Urzdu Skarbowego (PIT-y)

- przygotowanie nowego wydania „Kluki”

Stycze 2016

- wydanie styczniowego numeru „Kluki”

- przygotowanie rozlicze projektów grantowych realizowanych w 2015 roku

- opracowanie zaoe do dziaa programowych TMR na rok 2016

- wystp zespou „Mioników” w RCK Feniks na imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanej przez Przedszkole nr 3

- wystpp zespou „Mionicy z Ciaprokami” na biesiadzie w Piecach

- bezpatne rozliczanie owiadcze do Urzdu Skarbowego (PIT-y)

- przygotowywanie nowego numeru „Kluki”

Grudzie 2015

01-12-2015:
Wydanie kolejnego numeru „Kluki”

01-12-2015 DO 31-12-2015:
Rozliczenie projektów grantowych z Urzdu Miasta

03-12-2015:
Udzia zespou „Mioników” w spotkaniu andrzejkowym w Rzuchowie

04-12-2015:
Udzia Czonków TMR-u, byych i aktualnych górników w obchodach barbórkowych – gocinny udzia Redaktora Naczelnego

25-12-2015 do 31-12-2015:
Przygotowywanie nowego wydania „Kluki”

31-12-2015:
Wieczór sylwestrowy w siedzibie TMR

Listopad 2015

01-11-2015:
Nowe wydanie „Kluki”

10-11-2015:
Udzia zespou „Mionicy” w patriotycznym piewaniu w byym Domu Kultury

11-11-2015:
Udzia czonków TMR i Redakcji „Kluki” w obchodach wita Niepodlegoci

25-12-2015 do 30-11-2015:
Przygotowywanie kolejnego numeru „Kluki”

Padziernik 2015

01-10-2015:
Wydanie kolejnego numeru „Kluki”

02-10-2015:
Udzia Czonków TMR-u w „wicie Pieczonego Kartofla” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Rydutowach

03-10-2015:
Odby si „Turniej w Bryda” – obecno Redaktora Naczelnego „Kluki”. Turniej wygraa para: Jerzy Jankowski, Henryk Maka

05-10-2015 do 09-10-2015:
Udzia Czonków TMR-u w wycieczce do Dusznik i Pragi, zorganizowanej przez Klub Emeryta

10-10-2015:
Przesyanie informacji do emerytów w sprawie deputatów

10-10-2015:
Udzia Czonków TMR-u w wycieczce do Pragi

16-10-2015:
Udzia Redaktora Naczelnego w rocznicy nadania Bibliotece Miejskiej imienia H. M. Góreckiego

17-10-2015:
Udzia Sekretarza TMR-u w Walnym Zebraniu Rydutowskiego Hufca ZHP. Hufiec przyzna TMR-owi statuetk za wspóprac z Hufcem

19-10-2015 do 20-10-2015:
Udzia Czonków TMR-u w pielgrzymce do Lichenia organizowanej przez Parafi w. Jerzego

22-10-2015:
Udzia Redaktora Naczelnego „Kluki” w spotkaniu autorskim z p. Thomasem Arnoldem

22-10-2015:
Udzia Czonków Redakcji w otwarciu wystawy w galerii „Zote Grabie”

24-10-2015:
Wystp „Mioników z Ciaprokami” w Wodzisawskim Centrum Kultury

27-10-2015:
Udzia Czonków TMR-u w „Festiwalu Osób Niepenosprawnych”

29-10-2015:
Udzia w uroczystociach powiconych bohaterom walk o wolno Polski

30-10-2015:
Przygotowanie kolejnego wydania „Kluki” 

Wrzesie 2015

01-09-2015: 
Udzia przedstawiciela TMR-u w inauguracji roku szkolnego w SP-1 oraz Redaktora Naczelnego w inauguracji w ZSP-2 w Rydutowach.

02-09-2015:
Kolejne wydanie „Kluki” zawierajcej relacj z Dni Rydutów.

06-09-2015:
Wystp zespou „Mioników z Ciaprokami” w Popielowie (zaproszenie ze strony Orkiestry Rybnik)

09-09-2015:
Spotkanie z Posami (Wodzisaw lski – Rybnik)

18-09-2015:
Udzia Redaktora Naczelnego w Dniu Otwartym RCK Feniks

24-09-2015:
Udzia Redaktora Naczelnego w spotkaniu z Jubilatami (RCK Feniks)

25-09-2015:
Spotkanie towarzyskie czonków TMR

26-09-2015: 
Organizacja Przegldu Zespoów Regionalnych pod nazw „Jesie nie musi by smutna” z pozaprogramowym wystpem zespou „Mionicy z Ciaprokami”

27-09-2015 do 30-09-2015:
Przygotowanie nowego wydania miesicznika „Kluka” nr 358

27-09-2015:
Udzia redaktorów „Kluki” w festynie sportowym „Dzie Modego Pikarza” organizowanym przez Klub Sportowy „Naprzód” Rydutowy i parafi pw. w. Jerzego w Rydutowach

Mammografia

Zapraszamy na Biesiad

Sierpie 2015

Od 01-08-2015 do 28-08-2015 – przygotowanie programowe i organizacyjne na „Festiwal Stowarzysze” (Dni Rydutów)

Od 01-08-2015 do 31-08-2015 – realizacja projektów grantowych dofinansowanych ze rodków miasta Rydutowy

Wycieczka przez Tunel na „Szarlot” w uzgodnionym z UM i Dyrekcj Kopalni terminie (sobota lub niedziela)

17-08-2015 – wycieczka do Siewierza i Bobolic

21-08-2015 – kolejne wspólne piewanie „Mioników” i zaprzyjanionego zespou na „ROSIE”

22-08-2015 do 29-08-2015 – przygotowywanie wydania kolejnego numeru miesicznika „Kluka”

30-08-2015 – aktywny udzia w wicie Stowarzysze w ramach Dni Rydutów, w tym uhonorowanie laureata konkursu na „Rydutowika Roku 2014”

Lipiec 2015

Od 01-07-2015 do 31-07-2015 – zbieranie materiaów do wystawy na drugi dzie „Dni Rydutów” – wito Stowarzysze

Od 01-07-2015 do 31-07-2015 – udzia przedstawicieli TMR w 8 imprezach i uroczystociach zorganizowanych przez firmy i stowarzyszenia na terenie miasta i okolic

Od 01-07-2015 do 31-07-2015 – szczegóowe dziaa realizowane w ramach projektu „Czysta woda – zielone Rydutowy” i projektu „Machnikowiec”

Od 01-07-2015 do 31-07-2015 – przyjmowanie wniosków i penomocnictw

04-07-2015 – delegacja TMR zapalia znicze pod pomnikiem Powsta lskich z okazji 93 rocznicy wczenia Rydutów do Pastwa Polskiego

12-07-2015 – wystp zespou mskiego „Mionicy” na Kampusie w Rybniku

18-07-2015 – pierwszy koncert wakacyjny „Mioników” z Mieszkacami na ROSIE przy Urzdzie Miasta

Od 25-07-2015 do 31-07-2015 – przygotowanie wydania kolejnego numeru miesicznika „Kluka”

29-07-2015 Prezes TMR Henryk Machnik i Redaktor Naczelny „Kluki” ukasz Majer zwiedzili regionaln izb tradycji w Suminie w obecnoci gospodyni obiektu p. Janina Kuczera, b. Zastpczyni Nadleniczego Nadlenictwa Rybnik, oraz Wójta Grzegorza Gryta i penomocnika Krzysztofa Klucznioka

31-07-2015 – drugi koncert wakacyjny „Mioników” z Mieszkacami na ROSIE przy Urzdzie Miasta

Czerwiec 2015

02-06-2015:

Odbyo si kolejne posiedzenie Zarzdu TMR, na którym podjto uchwa o zmianie ksigowego Towarzystwa i przyjciu na sta Wojciecha Stotnego po otrzymaniu skierowania z PUP

06-06-2015:

Grupa czonków TMR wzia udzia w spywie po rzece Odra poczonym z akcj sprztania

Od 15-06-2015:

Kontynuacja akcji przyjmowania wniosków emerytów górniczych o przywrócenie deputatu wglowego. Termin zakoczenia przyjmowania wniosków nie zosta jeszcze ustalony

23-06-2015 do 24-06-2015:

Dwudniowa wycieczka czonków TMR w rejon Beskidów. W tych dniach siedziba TMR bdzie nieczynna!

25-06-2015:

Przygotowanie kolejnego wydania „Kluki”

- trwa realizacja projektów grantowych ze wsparciem rodków miasta Rydutowy

- trwaj przygotowania do wystpu zespou „Mionicy z TMR” w Czyowicach na „wicie Wianków”

- informujemy, e TMR otrzyma nagrody pienine 300,00 z i 500,00 z z Nadlenictwa Rybnik i Nadlenictwa Rudy Raciborskie za dziaania proekologiczne

- z uwagi na okres wakacyjny lipcowe i sierpniowe wydanie „Kluki” zostanie pomniejszone o 100 egzemplarzy

Maj 2015

25-04-2015:

Udzia redaktora „Kluki” w Mszy witej z okazji 92 rocznicy powstania Klubu Sportowego „Naprzód”

01-05-2015 do 31-05-2015:

Udzielanie porad emerytom górniczym

02-05-2015:

Udzia czonków TMR w obchodach wita Flagi oraz wystp zespou „Mionicy z TMR” na obchodach

05-05-2015:

Odebranie przez Prezesa TMR Henryka Machnika Nagrody Powiatu Wodzisawskiego w dziedzinie Kultury

19-05-2015:

Udzia redaktorki „Kluki” w otwarciu wystawy malarskiej pana Mariana Nowotnego w galerii „Zote Grabie”

21-05-2015:

Wystp zespou „Mionicy z TMR” na Festiwalu Stowarzysze w Wodzisawiu lskim, oraz wystawienie stanowiska TMR z ciekawymi eksponatami uyczonymi przez pana Jana Klapsia.

25-05-2015:

Przygotowanie kolejnego wydania „Kluki”

29-05-2015:

Udzia redaktora „Kluki” w szkoleniu z Protokou Dyplomatycznego i Etykiety Chin

- w kad rod udzielane s bezpatne porady prawne w godz. 10:00 do 12:00

- próby zespou regionalnego „Mionicy z TMR”

Uwaga! Konkursy!

 


art Prima Aprillisowy w KLUCE

Mamy nadziej, e Czytelnicy zauwayli, e pokazane na zdjciu na okadce ubikacje (parcela przy ul. Plebiscytowej) to nie wynajty przez U. Miasta publiczny szalet. Wcale to jednak nie oznacza, e ten obiekt pokazany w ramach primaaprilisowego artu nam si podoba.

Równie informacja ze strony 7, e Zwizki Zawodowe kupiy kopalni Rydutowy-Anna i sprzedawane s akcje za 1000 z to nasz primaaprilisowy art. Jednak zaskoczeni jestemy, e tak wiele osób nabrao si na ten art, wyraajc zainteresowanie kupnem akcji. Przepraszamy zawiedzione osoby, e nie mog zrealizowa tak korzystnej transakcji, ale równie Zwizki Zawodowe, które pozwolilimy sobie wymieni jako przedsibiorców zainteresowanych przejciem i zarzdzaniem kopalni.

Wszystkich, których nasze primaaprilisowe arty uraziy - przepraszamy!

Kwiecie 2015

01-04-2015 do 30-04-2015:

Udzielanie porad emerytom górniczym

01-04-2015 do 30-04-2015:

Udzielanie bezpatnych porad przez prawnika w kad rod od godz. 12:00 do 14:00

01-04-2015 do 30-04-2015:

Aktualizacja stron internetowych Towarzystwa

07-04-2015:

Posiedzenie Zarzdu TMR

24-04-2015:

Akcja sprztania terenów „Machnikowca” wraz z ogniskiem - pocztek od godz. 15:00

25-05-2015:

Przygotowanie kolejnego wydania „Kluki”

30-04-2015:

Udzia w XIII Memoriale im. Margicioka i Haaczka

02-05-2015:

Udzia Czonków TMR w obchodach „wita Flagi”

Oraz:

- Udzia Czonków TMR-u w imprezach miejskich i organizowanych przez inne stowarzyszenia.

- Rozpoczcie realizacji 3 projektów w zakresie kultury, 2 z dziedziny ekologii i 1 ze sportu

- Próby zespou „Rzuchowianki z Mionikami” oraz grupy modzieowej i zespou „Ciaproki”

Marzec 2015

28-02-2015:

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Gimnazjum Nr 1

01-03-2015:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w Lubomi

09-03-2015:

Obchody Dnia Kobiet dla Czonki TMR-u w Restauracji Willa

01-03-2015 do 31-03-2015:

Udzielanie porad prawnych emerytom górniczym

01-03-2015 do 15-03-2015:

Opublikowanie w gazecie „Kluka” i na afiszach zaprosze do udziau w konkursach

01-03-2015 do 25-03-2015:

Przygotowanie nowego wydania gazety „Kluka” i publikacja biecych informacji na stronach internetowych

27-03-2015:

Koncert zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w Piotrowicach k. Raciborza

Zaproszenie na spotkanie - tanie ogrzewanie

Stowarzyszenia Moje Miasto zaprasza we wtorek 17 lutego na godz. 18.30 do Oratorium w. Józefa przy Parafii w. Jerzego wszystkich mieszkaców Rydutów zainteresowanych ograniczeniem zuycia wgla w domowych piecach CO jak równie zmniejszeniem tzw. niskiej emisji na terenie naszego Miasta.

 


Na spotkaniu pokaemy jak moemy ogrzewa nasze domy w sposób tani, wygodny, bez wydzielania sporej iloci dymu i wymiany kota na nowy

KOMUNIKAT

Komunikat do emerytów górniczych

Rozpoczlimy batali o zachowanie prawa emerytów górniczych do deputatu wglowego na lata 2015/2016. W tym celu uruchomilimy dwie cieki dochodzenia swoich praw do tego wiadczenia.
a.) Projekt Obywatelski, z którym wystpuje grupa inicjatywna czonków Towarzystwa Mioników Rydutów do Sejmu RP i wymaga to owiadcze indywidualnych emerytów i zebrania 100 000 podpisów pod tym projektem. Oto tre projektu:

Projekt Obywatelski w sprawie deputatów górniczych dla emerytów górniczych i wdów po zmarych emerytach

Majc oparcie wyraone w opiniach kilku tysicy emerytów górniczych i ich rodzin w czasie kampanii (o 1 t.) owiadczamy, e jako emeryci górniczy mamy prawo do wspódecydowania o losach kopalni na równi z pracujcymi górnikami i zwizkami zawodowymi, bo wypracowany majtek kopalni jest i naszym udziaem. Zaniepokojeni o los kopal i miejsca pracy górników, majc na uwadze szukanie koniecznych oszczdnoci przez Kompani Wglow proponujemy w formie obywatelskiego projektu nastpujce przedsiwzicia:

1.) Zgadzamy si na obnienie deputatu wglowego emerytów do 2 t. i przeniesienie wartoci tego deputatu do wiadcze emerytalnych wypacanych przez ZUS.

2.) Proponujemy obnienie wymiaru deputatu pracujcych górników do 6 t. (zapisanych pierwotnie w regulaminach do Karty Górnika).

Te dziaania pozwol uzyska zakadane przez Kompani Wglow S.A. oszczdnoci na deputatach.

3.) Nie wyraamy zgody na jednostronne wypowiedzenie przez Kompani Wglow S.A. prawa do deputatu wglowego (pismo KW S.A. z dnia 24-09-2014)

4.) Uwaamy, e do wiadcze wypacanych przez ZUS naley wczy pracowników kopal, którzy zostali przymuszeni do podpisania owiadcze o rezygnacji z deputatu wglowego w momencie przejcia na emerytur.

Z inicjatyw wystpuje grupa emerytów górniczych z KWK ?Rydutowy-Anna?, oraz KWK ?Marcel?, obecnie zrzeszonych w Towarzystwie Mioników Rydutów w skadzie: Machnik Henryk, Widera Adolf, Majer Jerzy, Kosteczko Erwin, Kosowski Bogumi, Swoboda Jan, Kie Tadeusz, Paprotny Franciszek, Stebel Mariusz, Paszenda Erwin, Jankowski Jerzy, Ferenc Rita, Jargo Jan, Wojciechowski Czesaw, Stebel Alojzy

Zacznikami bd:

Za. Nr 1 - Indywidualne owiadczenia emerytów górniczych
Za. Nr 2 - lista osób popierajcych Projekt Obywatelski


b) druga moliwo: wystpienie z powództwem przeciw KW S.A. za porednictwem kancelarii prawnej wnoszc stosown opat sdow. Naley jednak zda sobie spraw z tego, e pracownicy kopal, a zwaszcza zwizki zawodowe mog to odebra jako dziaanie przeciwko górnikom. Jednake wystpienie z powództwem jest szybsze i istnieje moliwo uzyskania uprawnienia do dotychczasowej wysokoci swojego deputatu. Te dziaania mog by jednak nieskuteczne w przypadku ogoszenia upadoci przez Kompani Wglow, bo w takim przypadku, realizacja wiadcze socjalnych jest zawieszona.

Prosimy emerytów o zastanowienie si i wybranie jednego wariantu z przedstawionych propozycji. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie legitymacji emeryckiej, dowodu osobistego, potwierdzenie zoenia odwoania od pisma z dnia 24-09-2014 r. i wniesienie stosownej opaty.

Za Zarzd TMR
Henryk Machnik

Stycze 2015

02-01-2015:

Oddanie 4 projektów grantowych do Urzdu Miasta

08-01-2015:

Spotkanie noworoczno-obywatelskie w Restauracji Willa

09-01-2015:

Udzia czonków TMR w imprezie organizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Rydutowach

11-01-2015:

Wystp „Rzuchowianek z Mionikami z TMR-u” w Pstrnej

16-01-2015:

Wstp „Rzuchowianek z Mionikami z TMR-u” w Syryni

16-01-2015:

Oddanie poprawek do projektów realizowanych w 2014 roku

17-01-2015 do 25-01-2015:

Przygotowywanie nowego wydania „Kluki”

25-01-2015:

Wystp „Rzuchowianek z Mionikami z TMR-u” w Czyowicach

27-01-2015:

Spotkanie Zarzdu TMR -u – przygotowanie materiaów do Walnego Zebrania Sprawozdawczego

30-01-2015:

Spotkanie towarzyskie Czonków TMR-u

31-01-2015:

Rozwóz nowego numeru gazety „Kluka”

Grudzie 2014

02-12-2014:

Barbórka czonków TMR

07-12-2014:

Udzia przedstawicieli TMR-u w wystawie „Pikotek”

07-12-2014:

Udzia przedstawicieli TMR-u na „Jesiennym Wieczorze Twórczoci Harcerskiej”

08-12-2014:

Zebranie Zarzdu TMR

09-12-2014:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” na imprezie w Rzuchowie

11-12-2014:

„Babski Comber” w restauracji Parys

13-12-2014:

Udzia czonków TMR-u w imprezie SP3 oraz w koncercie galowym im. H.M. Góreckiego

15-12-2014:

Zakoczenie akcji przyjmowania penomocnictw procesowych ws. deputatów górniczych dla emerytów prowadzonej przez TMR

17-12-2014:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” na imprezie w Kornowacu

28-12-2014:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w Kociele pw. w. Jerzego w Rydutowach

30-12-2014:

Wydanie nowego numeru gazety „Kluka”

31-12-2014:

Wieczór Sylwestrowy

Listopad 2014

01-11-2014 do 30-11-2014:

Przyjmowanie penomocnictw sdowych w sprawie 1 tony wgla deputatowego

10-11-2014:

Udzia Zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w koncercie z okazji wita Niepodlegoci

11-11-2014:

Udzia w uroczystociach wita Niepodlegoci

12-11-2014:

Dodatkowe wydanie „Kluki”

17-11-2014:

Posiedzenie Zarzdu TMR-u

28-11-2014:

Wystp Zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w Kornowacu

28-11-2014:

Kolejne wydanie „Kluki”

Padziernik 2014

01-10-2014 do 31-10-2014:

Zaatwianie spraw emerytów górniczych

W kad rod:

Udzielamy bezpatnych porad prawnych dla naszych Mieszkaców

02-10-2014:

Udzia w Konferencji „Bezpieczne Miasto – Bezpieczna Rodzina – Nie przemocy”

10-10-2014:

Konferencja i koncert z okazji rocznicy nadania Bibliotece Miejskiej im. H.M. Góreckiego

15-10-2014:

Oddanie rozliczenia czterech projektów grantowych do Urzdu Miasta

15-10-2014 do 24-10-2014:

Przygotowanie nowego numeru „Kluki”

23-10-2014:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w Raciborzu

24-10-2014:

Udzia w Festiwalu Rodzin i Osób Niepenosprawnych

30-10-2014:

Rozliczenie 1% wpat dla TMR-u

Wrzesie 2014

01-09-2014 do 02-09-2014:

Odwozy sprztów z wystaw na Dniach Rydutów

07-09-2014:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” na Wodzisawskim Festiwalu Stowarzysze

12-09-2014 do 13-09-2014:

Organizacja Festiwalu Stowarzysze przez TMR na rynku w Rydutowach

14-09-2014:

Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” na „Festiwalu Koocza Swojskiego” w orach

01-09-2014 do 30-09-2014

Zaatwianie spraw emerytów górniczych

W kad rod:

Udzielanie porad prawnych w siedzibie TMR-u

15-09-2014 do 30-09-2014:

Udzia czonków TMR-u w imprezach innych stowarzysze

30-09-2014:

Wydanie kolejnego numeru „Kluki”

Sierpie 2014

01-08-2014 r. do 03-08-2014 r.:

- Rozwóz gazety „Kluka” nr 343

- Podpisanie porozumie z Orkiestr „KWK Rydutowy - Anna” i Szko Muzyczn im. Pawa witego w zakresie wystpów na „Festiwalu Stowarzysze”

- Akcja dokumentowania posesji i balkonów ocenianych w konkursie na „Najpikniejsz posesj” oraz „Najpikniejszy balkon”

19-08-2014 r.:

- Prace Komisji do wyboru „Rydutowika Roku”

15-08-2014 r. oraz 24-08-2014 r.:

- Wystp zespou „Mionicy z TMR-u” i „Rzuchowianek” w Rzuchowie, Pstrnej i Kobyli 

18-08-2014 r. do 30-08-2014 r.:

- Przygotowania ekspozycji na „Dni Rydutów”

24-08-2014 r. do 29-08-2014 r.:

- Przygotowanie nowego wydania „Kluki” (nr 344)

Lipiec 2014

1.07. Wycieczka (50 os. do Ogrodzieca, i na zamek Birów i na Pustyni Bdowsk.

4.07. Skadanie kwiatów pod pomnikiem Powstaców lskich z udziaem Wadz Miasta z okazji rocznicy wczenia Rydutów do pastwa polskiego.
- odwiedziny na grobach zasuonych czonków TMR-u
- spotkanie obywatelskie za siedzib TMR-u z udziaem czonków zespou „Rzuchowianki”

Od 4 – 18.07. Remont pomieszcze w siedzibie TMR

2,9,16,23 i 30.07. Udzielanie porad prawnych i obywatelskich w godzinach 9.00 – 11.30

22.07. Zarzd TMR-u godzina 18.00

W kady czwartek próby zespou „Rzuchowianki z Mionikami z TMR-u”

21-28.07. Przygotowanie nowego wydania „Kluki”

27.07. Wystp zespou „Rzuchowianki z Mionikami” w Kornicach za Raciborzem „wito Wsi”

30-31.07. Rozwóz gazet

Przez cay lipiec realizacja zada do projektów: Konkurs na Rydutowika Roku, Konkurs Na Najpikniejsze otoczenie domu i Najpikniejszy balkon, Dni Rydutów, Festiwal Stowarzysze.

Czerwiec 2014

 

02.06 – wydanie nowej gazety Kluka (Nr. 341)

07.06 – organizacja „Turnieju brydowego w Piwiarni Warka”

09.06 – udzia czonka Zarzdu w Konferencji Sprawozdawczej Krajowego Zwizku Organizacji Pozarzdowych w Gliwicach

14.06 – organizacja „Turnieju Skatowego” (Piwiarnia Warka)

17.06 – wystpy zespoów regionalnych pod hasem „Z wiosn w tle” (RCK Feniks godz. 17.00)

20.06 – Udzia Czonka TMR-u w wicie „Powitanie Lata w Pstrnej

23 -24.06 – organizacja „wita Stowarzysze” (Rynek Miasta od godz. 16.00)

28.06 – wystp zespou „Mionicy z TMR-u z Rzuchowiankami w miowicach k. Orzesza

01.07 – wycieczka na „Szlak Orlich Gniazd - Ogrodziniec

Zaproszenie na Festiwal Stowarzysze

W dniu 12-13 wrzenia na rynku w Rydutowach odbdzie si „Festiwal Stowarzysze 2014” organizatorem festiwalu jest Zarzd Towarzystwa Mioników Rydutów za wspóorganizatorem Miasto Rydutowy.

 Zapraszamy stowarzyszenia, kluby, grupy, zespoy, modzie i dorosych do uczestnictwa w tej dwu dniowej imprezie.

 Tel. 604-388-354 lub osobicie w siedzibie TMR-u.
Koordynator projektu Henryk Machnik.

Zaproszenie: „Z wiosn w tle”

 

Zaproszenie i regulamin

 

W dniu 17 czerwca 2014 r. w Rydutowskim Centrum Kultury „Feniks” odbd si wystpy zespoów wybranych sporód zgoszonych, które speni wymagania regulaminowe. Wystpy maj charakter konkursu i odbywa si bd pod hasem „Z wiosn w tle”.

Regulamin:

1. W wystpach mog wzi udzia zespoy, chóry itp., które w swoim repertuarze zaprezentuj program w formie wystpu scenicznego (do 15  minut), w którym znajdzie si lska gadka, pieniczki o tematyce kojarzonej z hasem, scenki tematyczne, plsy itp., cenionym akcentem bd odpowiednio dopasowane do rodzaju wystpu stroje.
Oceniane bd:

·         Pieni od 3-10 pkt,

·         Scenki sowne (arty, skecze, wiersze itp.) 3-10 pkt,

·         Strój zespou 3-10 pkt, elementy ruchu, taniec 1-5 pkt,

·         Ogólne wraenie artystyczne 1-10 pkt,

2. Termin zgoszenia zespou do wystpu z propozycj programow do 20 maja za ostateczne wersje wystpu do 10 czerwca. Zgoszenia telefoniczne 604 388 354 lub 32/414-00-66 mailem: kluka.tmr@interia.pl lub pisemnie Towarzystwo Mioników Rydutów 44-280 ul. Traugutta 289.

3. Zespoy które speni wymagania regulaminu zostan poinformowane telefonicznie o kolejnoci wystpu.

4. Wszystkie wystpy zespoów zostan nagrane a nagranie otrzyma kady zespó. Informacje i relacje o imprezie uka si w gazecie Kluka, Na Ratuszu oraz na stronie internetowej TMR-u  www.tmrrydultowy.pl.

5. Nagrodzone zostan 3 zespoy i jedno wyrónienie i te zespoy zostan zaproszone do wystpów na Festiwalu Stowarzysze w dniu 24 czerwiec – rynek miasta.

6. Organizatorzy zapewniaj poczstunek dla zespoów, obsug medialn i techniczn w czasie wystpów.

7. Dodatkowe informacje mona uzyska w siedzibie TMR-u lub pod nr tel. 32 414 00 66 bd meilowo kluka.tmr@interia.pl oraz u Prezesa TMR-u 604 388 354.

8. Zaproszenie kierujemy do zespoów regionalnych, szkolnych, chórów z powiatu wodzisawskiego.

Zadanie jest realizowane z udziaem rodków pochodzcych z dotacji Miasta Rydutowy
Za organizatorów: Henryk Machnik Prezes TMR

Maj

Planowane dziaania w miesicu maju

1 maj
- udzia w otwarciu wystawy z okazji X-lecia Polski w Unii Europejskiej (RCK)
- udzia w koncercie chórów „Cecylia” i „Lira” na „Rosie”
- organizacja turnieju w bryda w piwiarni „Warka”

2 maj
- udzia w wicie Flagi

3 maj
-udzia w imprezie organizowanej przez ZHP na rynku

9 maj
- wystp zespou Rzuchowianki z Mionikami z TMR-u w Syryni

10 maj
- Festiwal Twórczoci Dzieci i Modziey na Rafie

13 maj
- udzia w finale konkursu wiedzy ekologicznej (Gimnazjum nr 1)
- godz. 16.00 organizacja spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzdowych w sprawie festiwalu stowarzysze

18 maj
- wystp zespou Rzuchowianki z Mionikami z TMR-u w Rzuchowie

22 maj
- organizacja pikniku obywatelskiego przy siedzibie TMR-u

24 maj
- festiwal dzieci i modziey na Rafie (wystpy przedszkolaków)

25 maj
- udzia w spektaklu harcerzy w RCK Feniks

27 – 30 maj
- wydanie nowej gazety Kluka

31 maj
- spotkanie zespoów regionalnych w Syryni (wystp Rzuchowianek i Mioników z TMR-u)

Zaproszenia:

- W dniach 23 24 czerwca na rynku miasta Rydutowy Zapraszamy Mieszkaców do udziau w Festiwalu Stowarzysze

Wystpy „Z wiosn w tle”

 Zaproszenie i regulamin

 W dniu 17 czerwca 2014 r. w Rydutowskim Centrum Kultury „Feniks” odbd si wystpy zespoów wybranych sporód zgoszonych, które speni wymagania regulaminowe. Wystpy maj charakter konkursu i odbywa si bd pod hasem „Z wiosn w tle”.

Regulamin:

1. W wystpach mog wzi udzia zespoy, chóry itp., które w swoim repertuarze zaprezentuj program w formie wystpu scenicznego (do 15 minut), w którym znajdzie si lska gadka, pieniczki o tematyce kojarzonej z hasem, scenki tematyczne, plsy itp., cenionym akcentem bd odpowiednio dopasowane do rodzaju wystpu stroje.
Oceniane bd:

 • Pieni od 3-10 pkt,

 • Scenki sowne (arty, skecze, wiersze itp.) 3-10 pkt,

 • Strój zespou 3-10 pkt, elementy ruchu, taniec 1-5 pkt,

 • Ogólne wraenie artystyczne 1-10 pkt,

2. Termin zgoszenia zespou do wystpu z propozycj programow do 20 maja za ostateczne wersje wystpu do 10 czerwca. Zgoszenia telefoniczne 604 388 354 lub 32/414-00-66 mailem: kluka.tmr@interia.pl lub pisemnie Towarzystwo Mioników Rydutów 44-280 ul. Traugutta 289.

3. Zespoy które speni wymagania regulaminu zostan poinformowane telefonicznie o kolejnoci wystpu.

4. Wszystkie wystpy zespoów zostan nagrane a nagranie otrzyma kady zespó. Informacje i relacje o imprezie uka si w gazecie Kluka, Na Ratuszu oraz na stronie internetowej TMR-u www.tmrrydultowy.pl.

5. Nagrodzone zostan 3 zespoy i jedno wyrónienie i te zespoy zostan zaproszone do wystpów na Festiwalu Stowarzysze w dniu 24 czerwiec – rynek miasta.

6. Organizatorzy zapewniaj poczstunek dla zespoów, obsug medialn i techniczn w czasie wystpów.

7. Dodatkowe informacje mona uzyska w siedzibie TMR-u lub pod nr tel. 32 414 00 66 bd meilowo kluka.tmr@interia.pl oraz u Prezesa TMR-u 604 388 354.

8. Zaproszenie kierujemy do zespoów regionalnych, szkolnych, chórów z powiatu wodzisawskiego.

Zadanie jest realizowane z udziaem rodków pochodzcych z dotacji Miasta Rydutowy
Za organizatorów: Henryk Machnik Prezes TMR

KONKURS "Na najpikniejsz posesj"

KONKURS

"Na najpikniejsz posesj"

 

Zgoszenia do wymienionych konkursów przyjmujemy

 do 30 maja 2014 r.

 (telefonicznie 32/414 00 66 lub 604 388 354, pisemnie na adres TMR-u ul. Traugutta 289, 44-280 Rydutowy lub mail kluka.tmr@interia.pl).

  

W zgoszeniu naley poda imi, nazwisko, adres i tel. kontaktowy.
Zgoszone do konkursu posesje i balkony zostan dwukrotnie ocenione przez czonków Jury. Suma ocen bdzie podstaw do wyonienia trzech nagród rzeczowych (po 3 nagrody w kadym konkursie).
Zdjcia wyrónionych posesji (12) i balkonów (8) zostan
zaprezentowane na wystawce TMR-u na Dniach Rydutów oraz w czasie uroczystoci wrczenie nagród.

 

Organizator konkursu:

 

Towarzystwo Mioników Rydutów

 Zadanie jest realizowane z udziaem rodków
pochodzcych z dotacji Miasta Rydutowy

 Za organizatorów: Henryk Machnik prezes TMR

Kwiecie 2014

 

2.04 Oddanie 4 projektów grantowych do Urzdu Miasta:
a) Pikne otoczenie - pikniejsze Rydutowy
b) Festiwal Stowarzysze 2014
c) Rydutowik 2013 i Dni Rydutów 2014
d) Regionalny Festiwal Piosenki Taca i maych form teatralnych

 

3.04 Zarzd TMR-u

 

4,5,6.04 Wyjazd czci zespou „Mionicy z TMR-u” wraz z zespoem Rzuchowianki na warsztaty artystyczne do Ustronia

 

6.04 Wystp w Kornowacu z zespoem Rzuchowianki

 

9.04 Udzia w prezentacjach przedwitecznych w Kobyli

 

12.04 Udzia w prezentacjach przedwitecznych w Piotrowicach koo Raciborza

 

14.04 Spotkanie organizacyjne osób zaangaowanych w realizacj projektów

 

18.04 Udzia w Dniu Seniora w Rzuchowie

 

22-25.04 Przygotowanie nowego wydania Kluki

 

25.04 Spotkanie Obywatelskie w siedzibie TMR-u

 

28.04 Udzia w spotkaniu w sprawie Gospodarki Odpadami

 

28-30.04 Przygotowanie do Majowych obchodów

 

Marzec 2014

 

3 marzec – spotkanie nowego Zarzdu TMR i opracowanie zada na najbliszy okres oraz ukonstytuowanie si Zarzdu w skadzie: prezes Henryk Machnik, zastpcy mgr Alicja Koodziej, mgr in. Jerzy Majer, sekretarz mgr Alicja Paweek, skarbnik Barbara Paka, czonkowie: Krystian Gajda, Elbieta Jankowska, Bogumi Kosowski, Grzegorz Krajczok, Henryk Maka, mgr Jolanta Otawa, Mariusz Stebel, Jan Swoboda.

 

3 marzec – spotkanie nowej Komisji Rewizyjnej i ukonstytuowanie si Komisji. Skad: przewodniczcy mg in. Adolf Widera, zastpca przewodniczcego mgr Rudolf Waro, sekretarz Krystyna Garbas, czonkowie: Jan Jargo, Erwin Kosteczko, Danuta Nowak, Edyta Paciulan.

 

3 marzec – spotkanie konsultacyjne midzy kierownictwem TMR-u H. Machnik, J. Majer z kierownictwem stowarzyszenia „Moje Miasto” M. Wystyrk, J. Wolny.

 

6 marzec – RCK „FENIKS” udzia w konferencji „Szarlota PIK” H. Machnik, D. Nowak.

 

6 marzec – udzia w konferencji w Wodzisawiu „Razem – znaczy lepiej” A. Koodziej, H. Machnik.

 

8 marzec – udzia w konferencji – warsztatach „Midzy sektorowa wspópraca – czyli wspólnota samorzdowa w innym wymiarze (restauracja „Szarlota”) B. Kosowski, H. Machnik

 

10 marzec Katowice fina konkursu „lska Nagroda Obywatelska” wród 10 szefów organizacji z caego województwa lskiego znalazo si te wyrónienie dla prezesa TMR-u H. Machnika ( nagroda wycieczka do Brukseli 23 – 27 marzec).

 

14 marzec – udzia przedstawicieli TMR-u w VI festiwalu „Niezapominajka” – RCK „FENIKS”.

 

15 marzec – udzia w warsztatach „Badanie przez ludzi”( restauracja „Szarlota”).

 

20 marzec – Rzuchów udzia w imprezie dla dzieci z Rzuchowa „Powitanie wiosny” wystpi midzy innymi zespó „Rzuchowianki” z „Mionikami z TMR-u”.

 

17 -30 marzec – przygotowywanie projektów grantowych do Urzdu Miasta.

 

15 -28 marzec – przygotowywanie nowej gazety „KLUKA”.

 

Luty 2014

 •  Dalsze przygotowanie sprawozda za rok 2013 oraz wstpnych planów na rok 2014,
 • Organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego,

 • Modyfikacja zgoszonych projektów do zaakceptowanych budetów,

 • Wysyka zmian powstaych w wyniku decyzji Walnego Zebrania (KRS),

 • Decyzje w sprawie obsugi bankowej,

 • Ustalenie planu dziaania na 2014 rok w oparciu o realizacj projektów i wniosków z Walnego Zebrania,

 • Wydanie kolejnej gazety KLUKA w wersji papierowej i internetowej,

 • Wystpy „Mioników” w ssiednich gminach na uzyskane zaproszenia.

Stycze 2014

 •  Przygotowanie podsumowania programowo – finansowego,
 • 14.01.2014 - Spotkanie Zarzdu,

 • Wystpy „Mioników” w gminach ociennych:
  * 16.01.2014 – wystp w Kobyli (Dom Kultury),
  * 18.01.2014 – wystp w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
  * 26.01.2014 – wystp w Pstrnej (Koció),
  * 29.01.2014 – wystp w Suszcu (Dom Kultury),
  * 31.01.2014 – wystp w Syryni (Dom Kultury),

 • Odnowienie umów z kontrahentami,

 • 27.01.2014 - Spotkanie obywatelskie z Burmistrzem i Posem,

 • Kolejne wydanie gazety KLUKA i biece wiadomoci w internecie,

Grudzie 2013

 •  03-04.12.2013 – udzia w obchodach barbórkowych (Akademia Górnicza, Msze barbórkowe),
 • 10.12.2013 – spotkanie opatkowe Mioników z TMRu z Rzuchowiankami,

 • 12.12.2013 – udzia w konferencji w Rybniku,
  – Impreza z Klubem Emeryta,

 • 14.12.2013 – udzia w spotkaniu emerytów – górników w Zameczku w Czernicy (impreza organizowana przez Klub Emeryta),
  – Udzia w Koncercie Galowym,

 • 16.12.2013 – Spotkanie Zespou Projektowego projektu „wiadomy obywatel”,

 • 17.12.2013 – wystp zespou Mionicy z TMRu z Rzuchowiankami w gminie Kornowac,

 • 23.12.2013 – oddanie 4 projektów do Urzdu Miasta Rydutowy,

 • 27-28.12.2013 – skad gazety,

 • 30.12.2013 - rozwóz gazety,

 • 31.12.2013 – impreza sylwestrowa.

 

Plan dziaa TMRu w listopadzie 2013

 • 31.10-04.11.2013 – Rozwóz gazety KLUKA nr 314,

 • 03.11.2013 – wystp zespou „Rzuchowianki” i „Mionicy z TMRu”  Kobyli,

 • 09.11.2013 – udzia Czonków TMRu w piewaniu pieni patriotycznych w RCK „Feniks”,

 • 11.11.2013 – wito Niepodlegoci – Koció na Orowcu,

 • 19.11.2013 - udzia Czonków TMRu w spotkaniu emerytów (Dom Administracyjny KWK Rydutowy),

 • 20.11.2013 – Organizacja Konferencji Podsumowujcej projekt „wiadomy Obywatel” (zaproszenia),

 • 23.11.2013 - udzia Przedstawicieli TMRu w Gwarkach SITG,

 • 04.11-30.11.2013 – udzielanie bezpatnych porad prawnych i obywatelskich w BBPPO na terenie powiatu (wczeniejsze zgoszenia telefoniczne do biura w Rydutowach 32 4140066),

 • 25.11-30.11.2013 – przygotowanie nowego wydania gazety KLUKA.

Padziernik 2013

 •   30.09.2013 – wystpy zespou „Rzuchowianki” i „Mionicy z TMRu” na Dniu Sportu w Rzuchowie,
 • 01-31.10.2013 – udzielanie bezpatnych porad prawnych i obywatelskich,

 •  03-07.10.2013 – kontrola programowo – finansowa projektu „wiadomy Obywatel” prowadzona przez inspektorów z MPiPS,

 • 10.10.2013 – RCK „Feniks” – impreza zorganizowana przez TMR pod nazw „Jesie z przyjaciómi TMRu” wspófinansowana przez Miasto Rydutowy,

 • 25.10.2013 – spotkanie Zespou Projektowego „wiadomy Obywatel”,

 •  28-31.10.2013 – przygotowanie nowego wydani KLUKI,

 • 07-31.2013 – udzia reprezentantów TMRu w imprezach i uroczystociach na zaproszenie szkó i organizacji.

Wrzesie 2013

 

 • 1 wrzesie 2013 – Udzia w Dniach Rydutów:
  - organizacja i obsuga wystaw tematycznych,
  - wystawa modeli kartonowych,
  - wystawa motoryzacji i urzdze fonetycznych,
  - wystawa osigni TMRu w okresie 20 lat,
  - wystawa zdj z konkursami,

 • 1 wrzesie 2013 – Wystp zespou Rzuchowianki i Old Stars na doynkach w Kornowacu,

 • 2 - 15 wrzesie 2013 – II sesja zdj do konkursu na „Najpikniejsze otoczenie domu” i „Najpikniejszy balkon”,

 • 3 wrzesie 2013 – wystp zespou Rzuchowianki i Old Stars na nagraniu „wita Kupay” w Olzie na zaproszenie zespou Czyowianki,

 • 7 wrzesie 2013 – udzia Czonków TMRu na otwarciu Parku Sensorycznego w Rydutowach,

 • 7 wrzesie 2013 – organizacja wystawy TMRu na „wiecie Stowarzysze” w Wodzisawiu l.,

 • 8 wrzesie 2013 - Wystp zespou Rzuchowianki i Old Stars na doynkach w Boguszowicach,

 • 15 wrzesie 2013 - Wystp zespou Rzuchowianki i Old Stars w orach,

 • 21 wrzesie 2013 – udzia w uroczystociach nadania rondu imienia prof. Antoniego Motyczki,

 • 22 – 30 wrzesie 2013 – przygotowanie nowej gazety,

 • Cig dalszy udzielania bezpatnych porad prawnych w 4 BBPPO na terenie powiatu.

 

Zadania programowe TMRu na miesic sierpie 2013 r

 •  Nadal udzielane s bezpatne porady prawne i specjalistyczne 4 Biurach Bezpatnych Porad Prawnych i Obywatelskich na terenie powiatu wodzisawskiego,
 • Trwaj przygotowania wystaw na Dni Rydutów,

 • Trwa konkurs na "Rydutowika Roku" (rozstrzygniecie z kocem sierpnia, kandydaci: H. Maka, J. Rusok, S. Drodok, Burda),

 • Realizacja zadania w ramach konkursów "Na najpikniejsze otoczenie domu" oraz "Najpikniejszy balkon" – sesje zdjciowe do 15 wrzenia,

 • Realizacja zadania w ramach projektu "Jesie z przyjaciómi TMRu",

 • 29 07.2013 r. odbyo si Spotkanie Obywatelskie przy ronie z udziaem Posa Ryszarda Zawadzkiego,

 • 19.08.2013 r. w Rzuchowie organizujemy spotkanie integracyjne z Rzuchowiankami przy ognisku,

 • 25.08.2013 r. zespó "Old Stars" i "Rzuchowianki" inauguruj wystpy w ramach doynek w Rzuchowie,

 • 31.08 i 01.09.2013 r. udzia w Dniach Rydutów - zapraszamy na nasze stoiska,

 • 01.09.2013 r. wystp zespou "Old Stars" i "Rzuchowianek" na doynkach w Kornowacu,

 • 02.09.2013 r. wydanie kolejnego numeru gazety KLUKA,

 • 07.09.2013 r. udzia w wicie Stowarzysze Wodzisawiu,

 • 08.09.2013 r. wystp zespou "Old Stars" i "Rzuchowianek" na "Festiwalu Koocza" orach

Plan dziaa TMRu w m-cu lipcu

 

 1. Dystrybucja nowego wydania „Kluki” za m-c lipiec nr 330.

 2. Rozpoczcie realizacji zada w ramach projektu „Dni Rydutów i Konkursy”

 

 • Przyjmowanie zgosze do konkursów na „Rydultowika 2012 roku”, „Na najpikniejsz posesj”, „Na najpikniejszy balkon”. Pierwsze zdjcia do koca lipca.

 

 1. Rozliczenie w powiecie zadania konkursowego „Witej wiosno roztomia” – do 20 lipca.

 2. Przyjmowanie zgosze hobbystów do wystaw eksponatów na Dni Rydutów od 1 lipca do 31 lipca.

 3. 9 lipiec – wyjazd Prezesa H. Machnika i p. M.Gaca na konferencj do Warszawy do kancelarii Sejmu – Prezentacja projektu „wiadomy Obywatel”.

 4. 15 lipiec- spotkanie Zarzdu TMR.

 5. 26 lipiec- organizacja wyjazdu na spyw kajakowy rzek Ruda- Rudy Kozielskie.

 6. Realizacja porad prawnych i obywatelskich we wszystkich biurach porad prowadzonych przez TMR tzn. w Rydutowach, Wodzisawiu lskim, Mszanie i Gorzycach.

 7. Spotkanie obywatelskie przy ognisku 29 lipiec – TMR z udziaem Posa i Burmistrza Miasta.

 8. Zbieranie eksponatów do wystaw na Dni Rydutów 1-31 lipiec

 

Czerwiec 2013

 •  2 czerwiec – Wodzisaw lski – Gorzyce - Promocja projektu „wiadomy Obywatel” w ramach powiatowych Dni Promocji Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego,
 • 3 czerwiec – oddanie 2 projektów konkursowych do Urzdu Miasta Rydutowy „Dni Rydutów i konkursy”, „Jesie z przyjaciómi TMRu”,

 • 03 – 16 czerwiec przerwa w udzielaniu porad prawnych w Rydutowach,

 • 11 czerwiec – posiedzenie Zarzdu TMRu,

 • 17 czerwiec – emisja filmu promocyjnego „wiadomy obywatel” o godz. 17.30 w telewizji TVS,

 • 18 czerwiec – planowana wycieczka Pszczyna – Tychy,

 • 21 czerwiec – udzia Zespou „Rzuchowianki i „Old Stars” w wicie wianków w Olzie,

 • 24 czerwiec – emisja filmu promocyjnego „wiadomy obywatel” o godz. 17.30 w telewizji TVS,

 • 28 czerwiec – spotkanie Zespou projektowego „wiadomy Obywatel” w Mszanie,

 • 29 czerwiec – wystp na wystawie rolniczo – ogrodniczej w Mioszowicach Zespou „Rzuchowianki i „Old Stars”,

 • 30 czerwiec – planowane rozliczenie projektu „Witej wiosno roztomio”

Maj 2013

 • Biece udzielanie porad prawnych i obywatelskich w BBPPO prowadzone przez nasze Towarzystwo,
 • Flagowanie w dniach 1-3 maj,

 • 2 maj – udzia w uroczystociach wita Flagi i w obchodach rocznicowych rydutowskiego HUFCA ZHP,

 • 3 maj – udzia w obchodach rocznicowych ZHP, wystp zespou Rzuchowianki i Old Stars na tym wieczorku,

 • 4-16 maj – przygotowanie programowo organizacyjne do 2 dniowego przegldu zespoów regionalnych,

 • 8 maj – udzia w uroczystociach 65-lecia Biblioteki Miejskiej,

 • 10 maj – uzgodnienia w sprawie nagra przez telewizj TVS,

 • 17-18 mj – 2 dniowy przegld zespoów regionalnych w RCK „Feniks”,

 • 24 maj – nagranie z telewizj TVS, spotkanie promocyjne w Wodzisawiu lskim w ramach projektu „wiadomy Obywatel”,

 • 29 maj – udzia w spotkaniu midzypokoleniowym organizowanym przez ZSP nr 1

 Do 9 czerwca przyjmowane s zgoszenia na wycieczk Pszczyna – Tychy (18 czerwiec 2013).

Kwiecie 2013

 • 1 kwietnia 2013 – wydanie 327 nr KLUKI (19-lecie wydawania gazety KLUKA – 1 kwiecie 1994 r.),

 • 4 kwiecie 2013 – spotkanie z uczniami Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w ramach Powiatowych Dni Promocji Porad Prawnych i Obywatelskich,

 • 11 kwiecie 2013 – pogrzeb .p. Czesawa Reznera - czonka Zarzdu TMRu i kierownika zespou regionalnego „Rzuchowianki” i „Old Stars”, instruktora ZHP,

 • 15 kwiecie 2013 – udzia Prezesa TMRu w konferencji w Katowicach powiconej perspektywie dziaa Bezpatnych Biur Porad Prawnych na lata przysze,

 • 18 kwiecie 2013 – udzia przedstawicieli TMR w obradach Towarzystwa Przyjació Pszowa,

 • 18-22 kwiecie 2013 – przygotowanie zaoe programu pomocy dzieciom w zajciach manualnych,

 • 18-30 kwiecie 2013 – przygotowanie programu artystycznego na ognisko ZHP w dniu 3 maj 2013,

 • 26 kwiecie 2013 – udzia w uroczystociach 75 lecia istnienia gmachu LO przy ul. Skalnej,

 • 2-3 maj 2013 - harcerze zaprezentuj uroczystoci rocznicowe,
Realizacja zada statutowych - 2012 r.

Realizacja zada statutowych przez Zarzd TMR w 2012 roku.

Pobierz plik PDF - Zadania statutowe 2012

Marzec 2013

 • 02.03.2013 – Walne Zebranie Czonków TMRu w Gimnazjum nr 1,

 • 08.03.2013 – Udzia przedstawicieli TMRu w uroczystym podsumowaniu projektu w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum z Opawy (Czechy) – restauracja Parys,

 • 12.03.2013 – wystp zespou „Old Stars” i „Rzuchowianek” w Kobyli – godzina 18:00,

 • 14.03.2013 – impreza zorganizowana przez TMR w ramach projektu „wiadomy Obywatel” pt.: „Kobieto, czy znasz swoje prawa?” – RCK Feniks, godzina 17:00, sala teatralna + kameralna,

 • 16.03.2013 - wystp zespou „Old Stars” i „Rzuchowianek” w Piotrowicach Wielkich na „Wielkim Kiermaszu Przedwitecznym”,

 • 16.03.2013 – udzia przedstawicieli Redakcji KLUKA w walnym Zebraniu Czonków Stowarzyszenia NOWSI,

 • 18.03.2013 – Markvartowice (Czechy) udzia delegacji TMRu w pogrzebie Prezesa stowarzyszenia „Werichowcy” p. Karela Bartovskiego z którym TMR od wielu lat wspópracowa,

 • 19.03.2013 - wystp zespou „Old Stars” i „Rzuchowianek” na „Kiermaszu witecznym Gminy Kornowac”,

 • 20.03.2013 – udzia przedstawicieli TMRu w show przedszkolaków (RCK Feniks),

 • 22.03.2013 – udzia przedstawicieli TMRu w festiwalu „Niezapominajka” zorganizowanym przez ZSP nr 1,

 • 22.03.2013 – udzia przedstawicieli TMRu w konkursie na temat Armii Krajowej w Gimnazjum nr 2,

 • 25.03.2013 – Spotkanie Zespou Projektowego projektu „wiadomy Obywatel” w siedzibie TMRu,

 • 26.03.2013 – Akcja porad mobilnych z udziaem prawnika w Marklowicch od godziny 13:00,

 • 25-30.03.2013 – Przygotowanie kolejnego numeru KLUKI,

 • 28.03.2013 – Wrczenie Statuetki 20-lecia TMRu dla Dyrektor PCPRu na Sesji Rady Powiatu.

Stycze. luty 2013

 LUTY 2013

 

 • Kady pitek od godziny 19:00 w RCK "Feniks" próby zespou Old Stars z Rzuchowiankami,

 • Kontynuacja porad prawnych i obywatelskich w siedzibie TMRu oraz w BBPPO w Wodzisawiu l., Gorzycach i Mszanie,

 • 12.02.2013 – "Poegnanie Basa" przez Klub Emeryta w budynku administracyjnym KWK Rydutowy,

 • Przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego Czonków TMRu (02.03.2013 r. w Gimnazjum nr 1 od godziny 10:00),

 • 22.02.2013 – RCK – udzia w podsumowaniu projektu "Zielony Sta",

 • 22-28.02.2013 – przygotowania nowego numeru gazety KLUKA.

 

STYCZE 2013

 

 • Dalsza realizacja projektu „wiadomy Obywatel” - dziaanie 4 Biur Bezpatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Rydutowach, Wodzisawiu lskim, Gorzycach i Mszanie,

 • 06.01. - Koncert kold Kociele w Rzuchowie – „Rzuchowianki + Mionicy”,

 • 11.01. - Udzia w Spotkaniu Noworocznym w Gimnazjum nr 1,

 • 12.01. - Udzia w koncercie kold zorganizowanych przez Chór „Cecylia” w Kociele w. Jerzego o godzinie 15:00 - „Rzuchowianki + Mionicy”,

 • 16.01. - Koldowanie w Domu Kultury w Kobyli o godzinie 16:00 – „Rzuchowianki + Mionicy”,

 • 19.01. - Koldowanie „Rzuchowianki + Mionicy”, w Syryni o godzinie 15:00,
  Przegld Zespoów Regionalnych w Teatrze ziemi Rybnickiej – godz. 18:00,

 • 20.01. - Koldowanie w Kociele w Brzeziu o godz. 15:00,

 • 22.01. - Zarzd TMRu + Komisja Rewizyjna o godzinie 17:00. Przyjcie sprawozdania Zarzdu TMR za rok 2012 oraz planu i terminu Walnego Zebrania Czonków TMRu,

 • 27.01 - Koldowanie w Domu Kultury w Raszczycach o godzinie 15:00,

 • 28.01 - Spotkanie Obywatelskie w siedzibie TMRu o godzinie 17:00 z Pani Burmistrz Korneli Newy

Grudzie

 

 • 3 grudnia 2012 – udzia przedstawicieli TMRu w Centralnej Akademii Barbórkowej KWK Rydutowy – Anna,

 • 3 grudnia 2012 – udzia Prezesa TMRu w Konferencji organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Promocja projektu „wiadomy Obywatel”),

 • 4 grudnia 2012 – udzia Czonków TMRu w uroczystociach barbórkowych,

 • 5 grudni 2012 – spotkanie barbórkowe w siedzibie TMR,

 • 7 grudnia 2012 – udzia w biesiadzie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe Mniejszoci Niemieckiej w Domu Orkiestry,

 • 8 grudnia 2012 – wyjazd na gal boksu do Katowic,

 • 8 grudnia 2012 – udzia w wicie Szkoy ZSP nr 1

 • 13 grudnia 2012 – udzia w przedstawieniu pt. „Królowa niegu” zorganizowane przez Przedszkole nr 4,

 • 15 grudnia 2012 – Uczestnictwo w VI Jarmarku witecznym zorganizowanym przez komend Hufca ZHP Rydutowy,

 • 17 grudnia 2012 – Spotkanie Zespou projektowego „wiadomy Obywatel” w Wodzisawiu lskim,

 • 20 grudnia 2012 – udzia w spotkaniu opatkowym zorganizowanym przez SP 1,

 • 22 grudnia 2012 – Uczestnictwo w Okrgowej Wystawie Gobi Pocztowych i podsumowanie sezonu zorganizowane w sali KS „Naprzód”,

 • 24 grudnia 2012 – wystp zespou Old Stars i Rzuchowianek na pasterce,

 • 27 grudnia 2012 – oddanie projektów konkursowych do Urzdu Miasta i Starostwa powiatowego,

 • 28 grudnia 2012 – Spotkanie podsumowujce rok 2012 w siedzibie TMRu,

 • 31 grudnia 2012 – Wieczór Sylwestrowy w siedzibie TMRu,

 • 31 grudnia 2012 – kolejne wydanie KLUKI,

 • 3 stycze 2013 – udzia w noworocznym koncercie zorganizowanym przez SP nr 1,

 

LISTOPAD 2012

 • 3 listopad – wyjazd Czonków TMRu (50 osób) na koncert do Zabrza,

 • 3 listopad – udzia Czonków Zarzdu TMRu w obchodach 40lecia K.G.W z Rzuchowa (wspólnie z zespoem Rzuchowianki),

 • 8 listopad – udzia Czonków Zarzdu TMRu w uroczystociach nadania sztandarem Publicznemu Przedszkolu im. M. Kownackiej – zapraszamy na uroczyst Msz w. Do Kocioa w. Jerzego o godzinie 13:00,

 • 11 listopada – zapraszamy na obchody wita Niepodlegoci,

 • 12 listopad – Udzia Goci odznaczonych „Zotymi Grabiami” oraz „Rydutowików Roku” w uroczystej Sesji Rady Miasta w RCK „Feniks”,

 • 12 listopad – Godów – Spotkanie mieszkaców Godowa z prawnikiem i przedstawicielami projektu „wiadomy Obywatel” w ramach Powiatowych Dni promocji Porad Prawnych i Obywatelskich,

 • 20 listopad – wyjazd do Markwartovic – Czechy, podpisanie porozumienia z organizacj Werichowcy o dalszej wspópracy

 • 21.11.2012 – Zaproszenie do Rybnickiego Centrum Kultury na wernisa p. Beaty Tomas (godzina 12:00)

 • 23.11.2012 – Zaproszenie na „Dzie lski” w RCK organizowanego przez Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach

 • 27.11.2012 – Obchody „50-leci Honorowego Krwiodawstwa” w RCK organizowane przez Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach

 • 28.11.2012 – godzina 15:00 Powiatowy Przegld Zespoów Folklorystycznych (wystp zespou „Rzuchowianki + Old Stars)

 • 30.11.2012 – rozwóz najnowszego wydania KLUKI

 • 03.12.2012 – Dom Orkiestry – udzia przedstawicieli TMR w centralnej Akademii Barbórkowej,

 • 03.12.2012 – Udzia przedstawicieli TMR w spotkaniu z Mieszkacami (realizacja zada projektu „wiadomy Obywatel”)

 • 05.12.2012 – w siedzibie TMR o godzinie 16:00 odbdzie si spotkanie z okazji Barbórki,

 • 07.12.2012 – Dom Orkiestry – udzia w biesiadzie organizowanej przez Towarzystwo

 • 08.12.2012 – wyjazd na Gal Boksu Zawodowego do „Spodka” w Katowicach

Padziernik

 

 • Zoono projekt do konkursu powyej 60 roku ycia zorganizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej pod nazw „Moemy i bdziemy nadal aktywni” – czekamy na rozstrzygnicie.

 • 01.10.2012 Promocja projektu „wiadomy Obywatel” w gminie Lubomia, soectwo Syrynia.

 • 5.10.2012 udzia czonków TMR w „wicie Kartofla” zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 Rydutowach,

 • 5-6.10.2012 udzia czonków TMRu w Dniach Promocji Zdrowia zorganizowanych przez Rad Miasta Rydutowy,

 • 13.10.2012 udzia Czonków Zarzdu TMRu i Redakcji „Kluki” w uroczystociach 95-lecia Orkiestry KWK „Rydutowy” i 20-lecia zespou tanecznego „Sukces”. Wrczenie statuetki wykonanej przez czonka TMRu dla Orkiestry oraz listów gratulacyjnych Orkiestrze i Zespoowi „Sukces” na finaowym wystpie Orkiestry i zespoów tanecznych w rydutowskim RCK.

 • Prezentacja filmu promocyjnego o projekcie „wiadomy Obywatel” przez telewizj TVS w dniach 04.10, 09.10, 15.10, 25.10.2012 r.

 • 18 i 24.10.2012 udzia Czonków Zarzdu w konferencji Transgranicznej w Raciborzu oraz konferencji planowanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

 • 19.10.2012 Wystp zespou regionalnego „Old Stars” i „Rzuchowianek” w Kobyli (powiat raciborski),

 • 21.10.2012 Wystp zespou regionalnego „Old Stars” i „Rzuchowianek” na koncercie finaowym „Co lzakom w duszy gra” w rydutowskim RCK.

 • Przygotowanie kolejnego wydania KLUKI o numerze 322.

 • Zapraszamy wszystkie Panie w rody od godziny 17.00 do Towarzystwa Mioników Rydutów na spotkania na temat zdrowego stylu ycia i zdrowego odywiania.

 • w dniu 03.11.2012 r. TMR organizuje wycieczk na koncert do Zabrza. Cena to do 7 z. Zapisa mona si w siedzibie TMR od poniedziaku do pitku w godzinach od 09.00 do 14.00. Prosz zabra ze sob PESEL

 

O nas    |     Aktualności    |     Kluka    |     Galeria    |     Bank Usług Lokalnych Obywatel    |     Kontakt
Projekt i wykonanie strony internetowej: Pol-Media Tworzenie stron internetowych Śląsk